از ورژڹ جدیــد خـودم خوشــم میاد✔

شدم یه دختر : مَنْطِقــــے↯

✔ سَنـگدِل↯

✔ بــی رَحْـــم↯

✔ خُشــڪ↯

✔ عَصَبـــــے↯

✔ رُڪ↯

✔ لَجْب ✔ از↯

✔ [*بی احساس*]

✔ {متنفر از پسر}

آخـه زنــدگے⇦عوضم⇨ کــرد↻

ولــــے خوشحالم ڪہ ⇦عوضیـم⇨ نکــرده

/ 2 نظر / 10 بازدید
ترانه

آخه همین به درد مردمان این روزگار میخوره

شیدا

[لبخند]