# جملات_عاشقانه

با تو بودن

بــآ تـــــــُو بــُودَن " کــآش واقــِعیــَت داشـــــــت .. مــِثــِل تــــَمـــآمِ " بــــی تـــُو بــُودَن هـــآ  
/ 1 نظر / 3 بازدید