# هیپ_هاپ

نسل ما...

نسل ما... ﻧﺴﻞ ﻋﺸﻖ ﻻﺗﻲ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﺎﻱ← ﺣﺼﻴﻦ...ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺘﻲ ﮔﺮﻱ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﺎﻱ← ﻫﻴﭽﻜﺲ...ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺩﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﺎﻱ ←ﺑﻬﺮﺍﻡ...ﻧﺴﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ آﻫﻨﮕﺎﻱ← ﻋﺮﻓﺎﻥ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید